Home

Společnost G&V Trading s.r.o

Společnost je zaměřena na výrobu , prodej a marketing chemických surovin a chemických specialit.  Svým klientům nabízí  hodnotné portfolio produktů, aplikační poradenství a logistická řešení.
Díky zaměření na vybrané skupiny odběratelů, spolupráci se zkušenými a kompetentními pracovníky, stejně jako na dlouholeté a úzké vztahy s výrobci, disponuje naši společnost znalostmi trhu – z čehož profitují naši zákazníci a partneři.

G&V Trading s.r.o je na českém a slovenském trhu aktivní od roku 1995.

Od 1998 získala firma exkluzivitu prodeje PE od společnosti LukoilNeftechim pro území České republiky . Kromě toho je v rámci propojení petrochemického průmyslu v RF spolupracovala i s jinými výrobci polyetylénu a polypropylénu, polyetylenu, kaučuků  LUKOILNEFTOCHIM BURGAS, HIP Panchevo RS apod , v střední Evropě  spolupracuje s Unipetrolem RPA, TVK, Lyondell Basel, v USA  Formosa Plastics US výrobci polyetylénu a polypropylénu.

Z uvedeného vyplývá základní zaměření firmy, t.j. dovoz petrochemických polymerů, zejména polyetylénu vysokého i nízkotlakého, probíhá se i dovoz polypropylénů pro potřeby českých zpracovatelů, jakož i využívání celního skladu pro potřeby reexportu uvedených materiálů do zemí západní Europy.

Od roku 2020 aktivita spolecnosti vice zaměřeno na nove produkty evropských, asijských a amerických  výrobců : TVK, Rompetrol, Lukoilnaftokhim BG, HIP Panchevo, Borealis , UzKorGas , Sumitoma , Osterman US, Formosa Plastics, Petkim TR, Socar AZ.

G&V Trading., based in Prague, has fulfilled a role as a supplier of standard and technical plastics in granular form,  and related service products for more than 27 years.

Since 2020, the activity company more focused on new products and brands PE,PPH,PPC of European, Asian and American producers such as TVK, Rompetrol, Lukoilnatokhim BG, HIP Panchevo, Borealis, UzKorGas, Sumitoma, Osterman US, Formosa Plastics US,PetkimTR, Socar AZ.